پرداخت امن

باتوجه به داشتن نماد اعتماد الکترونیکی مورد تایید وزارت صنایع،معدن وتجارت جمهوری اسلامی ایران

دیگر نگران پرداخت خود از طریق فروشگاه جپرا را نداشته باشید.

 استفاده از پرداخت الکترونیک زرین پال کاملا امن و مورد تاییدارگان های جمهوری اسلامی ایران می باشد.